Vojtova metoda pomáhá všude na světě

Vojtova metoda je jedním z nejlepších fyzioterapeutických postupů, a to zejména v boji s nemocemi jako je dětská mozková obrna či různé mozkové příhody.

Vojtova metoda nese jméno zakladatele této léčby, a tím byl Václav Vojta (1917 - 2000), dětský neurolog, který po roce 1968 působil v Německu. Právě proto je tato metoda kromě České republiky také rozšířená v Německu, odkud pak proniká do dalších zemí Evropy a šíří se i na další kontinenty.

Principem metody je polohování pacienta a tlak na různé body na těle. Těm se říká "spoušťové body" - na patě, lopatce, hrudi atd. Efekt terapie je vynikající a je doporučován i jako prevence zejména u předčasně narozených dětí, kde se vlivem terapie vůbec nemusí rozvinout případná onemocnění jako je dětská mozková obrna (DMO). U dětí s vážným poškozením mozku pak dokáže terapie toto onemocnění výrazně zmírnit.

"Říkali nám, že naše dcera nikdy nebude chodít," říká paní Martina, matka dítěte s diagnózou "spastická diparéza", což je lehčí forma DMO. "Dnes jsou dceři čtyři roky a chodí úplně sama, byť docela šmajdá."