Dobrovíz

Na západním okraji Prahy se nachází malá obec Dobrovíz, jež má v současnosti necelých pět stovek stálých obyvatel, nicméně má i svou vlastní – a to poměrně dosti kapacitně vybavenou – mateřskou školu. Najdete zde například i útulnou restauraci a samozřejmě se zde pěstují četné sportovní aktivity, hraje se zde fotbal a můžete si vyzkoušet i tenisový kurt, pro ratolesti je zde uzpůsobeno též prostorné dětské hřiště.

 

Dobrovíz a historické kořeny

Tahle malá vesnička je stará oficiálně už více než osm století, z roku 1238 totiž pochází první písemná zmínka o ní, ale podle mnohých fundovaných historiků, kteří své čestné řemeslo dokonale ovládají, byla Dobrovíz založena ještě podstatně dříve – snad již na prahu středověkých dějin.

Dobrovíz patřila do správy jezuitského řádu, ale dlouhou dobu ji vlastnili i pražští měšťané – včetně období konfliktů s husity. Krátkou dobu zde vládl i šlechtický rod Kolovratů. Údajně zde také táhla pruská vojska během války s Rakušany, a sice v roce 1866.

Věděli jste, že místní se postavili proti výstavbě lokální filiálky společnosti Amazon? Ta měla sice přinést tisíce pracovních míst, ale dokonale zdevastovat tuto malebnou vesničku – průjezd kamionů, zhoršené ovzduší a zničení památkové zóny nádavkem, to byla pro místní opravdu silná káva. Ale pozor, radnice se nakonec s Amazonem dohodla a nejspíš se tu bude opravdu stavět!

Ptáte se na zdejší pamětihodnosti? Největší místní architektonickou památkou je kaple zasvěcená Panně Marii, ta se nachází prakticky přesně uprostřed obce. Na severu Dobrovíze najdeme i výklenkovou kapli, a pokud se zajímáte o archeologii, je zde naleziště, které se pojí k období paleolitu.

A pozor, zajímavost na závěr. Točila se tu jedna proslulá pohádka. Asi každý zná filmovou grotesku Tři veteráni, která vznikla pod taktovkou režiséra Oldřicha Lipského a zahráli si zde Rudolf Hrušínský, Zdeněk Svěrák či Petr Čepek.